Tai Chi op de muur
    taijischool linggan

Tai Chi en Qigong

 

Voor lichaam, geest en ziel
Tai Chi (originele schrijfwijze taiji) en Qigong verbeteren de synergetische werking tussen geest en lijf. Door Tai Chi en Qigong ontwikkel je ongekende spirituele – energetische – mentale – fysieke – mogelijkheden. Mogelijkheden die nog amper in kaart zijn gebracht en die voor iedereen die Tai Chi en/of qigong beoefent bereikbaar blijken te zijn. Tai Chi is voor alle leeftijden!

Tai Chi en Qigong beoefening bij klachten

Inmiddels zijn er talloze westerse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat het beoefenen van Tai Chi en Qigong een heilzame werking heeft op veel voorkomende klachten. (bijv. bloeddruk problemen, osteoporose, reuma, stress, rugklachten, nekklachten, allergieën, spijsverteringsproblemen enz.)

Tai Chi en Qigong zijn een onderdeel van de Traditionele Chinese Medicine (Geneeskunde). De NASA heeft op TCM gebaseerde hoogwaardige  programmatuur ontwikkeld om de gezondheid van astronauten te monitoren en bij te sturen. Electro-acupunctuur programma’s die met groot succes inmiddels over de hele wereld worden gebruikt.

ga naar klachten

 



Inhoud


Nei Ye tekst
Wordt de kracht vervolmaakt
komt de wijsheid naar buiten.
En geen der tienduizend dingen
blijft buiten je macht (Nei Ye)




Tai Chi van China naar Eindhoven
Tai Chi Quan (T'ai Chi; originele schrijfwijze taiji) en Qigong liggen aan de basis van alle Oosterse vechtsporten. De verbetering van je gezondheid door het beoefenen van Tai Chi is het voornaamste doel, met een vitaal lichaam en heldere geest ben je levenslustiger, sneller, alerter en krachtiger. Tai Chi is een 'zachte' verdedigingskunst en Qigong is een verzamelnaam voor de basisoefeningen, binnen de Chinese en Tibetaanse vechttechnieken, die gericht zijn op het verbeteren van je mentale en fysieke gezondheid.

Tai Chi en Qigong richten zich vooral op balans en gezondheid vanuit verschillende invalshoeken.

Het beoefenen van Tai Chi, Meditatie en Qigong heeft een stimulerende invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je oefent jezelf in het ontwikkelen van een betere lichaamshouding en in het reguleren van de lichaamsenergie; zoekend naar een mentale staat van alerte ontspanning.

Naarmate de Tai Chi docent meer deze mentale staat van Zijn heeft bereikt, kan hij de vitale informatie doorgeven aan zijn cursisten. Dit geldt ook voor het Tai Chi healingsysteem, naarmate de Tai Chi docent/begeleider ontwikkeld is kan hij zuiverder het Tai Chi healingsysteem toepassen.

Internationaal Tai Chi meester Robbert Mahler is ruim 20 jaar zeer intensief onderricht in de Tai Chi principes en de toepassingen daarvan (door Tai Chi grootmeester Shen Hongxun). En in zijn Tai Chi School LingGan biedt hij een scala aan practische en eenvoudige handvatten voor het opbouwen van je vitaliteit. Lees specifiekere informatie onder de verschillende disciplines van deze Tai Chi School.
terug naar inhoud


Tai Chi basisprincipes en begrippen
Qi, informatie overdracht, verlenging, alerte ontspanning en spontane beweging zijn Tai Chi basisprincipes en begrippen waaraan tijdens de Tai Chi lessen, workshops en persoonlijke Tai Chi trainingen veel aandacht wordt besteed.

Het begrip Qi (energie) staat centraal. We gaan uit van activerende (Yuan)Qi en ziekteverwekkende (Xie)Qi. Lichaamshouding, emoties, klimaat, voeding, omgeving en sociale omstandigheden zijn de factoren die invloed op hebben op je Qi. Gedurende alle Tai Chi en Qigong oefeningen zijn er aanwijzingen om de activerende Qi te laten toenemen en om de ziekteverwekkende Qi af te voeren. Met name het activeren van het onderste Dantian (energiecentrum in de onderbuik) heeft daar een belangrijke rol in.

Tijdens de Tai Chi lessen worden fysieke en mentale aanwijzingen gegeven, daarnaast vindt Tai Chi informatie overdracht plaats. De Tai Chi docent heeft zichzelf de basisprincipes eigen gemaakt en geeft daardoor essentiële vitaliserende informatie door aan de deelnemers van een les of workshop.

Het begrip verlenging kan het beste uitgelegd worden door middel van een fysieke demonstratie. Door aandacht te geven aan een gebied in je lichaam, gaat dat gebied ontspannen. Dit zou je het ‘werken’ kunnen noemen, je voert aktief aandacht naar gebieden in je lichaam, met name de wervelkolom en je doet dit in de lengterichting.

Alerte ontspanning lijkt voor de gemiddelde westerling een onmogelijkheid van elkaar uitsluitende tegengestelden. Met alerte ontspanning wordt de staat van geest en lichaam bedoeld. Je bent alert aanwezig en bewust van de dingen om je heen. Je lichaam en geest zijn ontspannen, oftewel zonder stress. Door de Tai Chi oefeningen te doen met het toepassen van de basisprincipes is deze staat van Zijn voor iedereen te bereiken.

Spontane beweging is een natuurlijk fenomeen (de hartslag, de peristaltiek, geeuwen, ademhalen, trillen, huilen, winden, boeren, klankvormen, etc.). Dat als vanzelf ontstaat op het middenvlak tussen regie en controleloosheid tijdens de uitvoering van Tai Chi houdings- of bewegingsoefeningen. Hierdoor geef je je lichaam de kans om de oorspronkelijke Tai Chi krachten toe te laten. Deze kunnen dan het intern zelfregulererend mechanisme weer ondersteunen. Als je dit nog nooit hebt meegemaakt kan het wat vreemd overkomen, maar het toestaan van deze bewegingen is essentieel voor je vitaliserend vermogen en het verhogen van je gevoel van vrijheid.
terug naar inhoud
 

Tai Chi basisoefeningen Qigong
Het beoefenen van Qigong heft blokkades op waardoor alles weer vrij gaat stromen. Je uitstraling herkrijgt elan en je wordt er 'blij' van. Met name bieden de Qigong oefeningen je de mogelijkheid om je natuurlijk evenwicht te herstellen op fysiek en emotioneel vlak. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het toestaan en gebruikmaken van (semi)spontane bewegingen. Deze spontane bewegingen worden ook gebruikt in de Bio-energetica.
terug naar inhoud
 
in het JinShan park te Beijing
Dan Bian XiaShi voor de Oostpoort van het JinShan park in Beijing


Tai Chi Houdingen – Tai Chi Quan Vorm
Tai Chi de 'zachte' verdedigingskunst. De Tai Chi Vorm is een aaneenschakeling van overgangen van de ene houding naar de volgende. Het oefenen van de houdingen is ingebed in de Tai Chi (37 houdingen) Volg je de wekelijkse lessen, dan zie je de houdingen terug in de vorm. De Tai Chi Vorm, die Tai Chi School LingGan onderwijst, is een zuidelijke yang vorm.

T
ijdens de Tai Chi vormlessen wordt uitgebreid stilgestaan bij elk onderdeel, het is daardoor voor een ieder gemakkelijk te bevatten. Zoals je weet: hoe meer je oefent, hoe meer vaardigheid je ontwikkelt en dat werkt plezier verhogend. Naarmate je meer en meer de Tai Chi vorm op lichamelijk niveau begrijpt, zul je de complexiteit en diepgang gaan inzien. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is eindeloos.

In een gevorderd stadium kan Tai Chi gebruikt worden als verdedigingskunst. Daarbij ligt de nadruk op het gebruik maken van de kracht van de tegenstander.

terug naar inhoud

       Robbert Mahler

Tai Chi Zwaard Vorm
Het zwaard geeft je direct terugkoppeling over je vorderingen in de uitoefening van de basisprincipes. Met de Tai Chi Zwaard oefeningen verbeter je je gezondheid en oefen je je in het creëren van een staat van gelijktijdige rust en alertheid, in ontspanning zowel als in actie. Dit komt ten goede aan je concentratie- en focusvermogen.
terug naar inhoud
 
 
      duwende handen

Tai Chi Pushing Hands Vorm (Tui Shou en San Shou)
Ook wel ‘duwende handen’ genoemd. Door middel van Tai Chi partner oefeningen krijg je terugkoppeling over hoe jij in je leven staat. Eveneens krijg je op en zeer directe wijze, informatie over hoe je Tai Chi principes hanteert in contact met de ander. Bij Tui Shou blijf je steeds op dezelfde plek staan, bij San Shou verplaatsen de beoefenaars zich door de ruimte. Beide Tai Chi partnervormen zijn gebaseerd op houdingen en bewegingen.
terug naar inhoud


Tai Chi Meditatie
Deze meditatie vorm heeft een zeer fysieke ingang. Er wordt gewerkt aan een vitale lichaamshouding, door de specifieke fysieke aanwijzingen. De basisprincipes en de focus van de geest komen uitgebreid aan bod. In een korte tijd leer je op een eenvoudige en zeer krachtige wijze, je lichaam en geest tot rust te brengen. De oefeningen zijn eenvoudig en daardoor in het dagelijkse leven gemakkelijk toe te passen. Meditatie is de essentie van Tai Chi!
terug naar inhoud


Tai Chi Behandeling
Het Tai Chi healing systeem heeft als doel de ziekteverwekkende (Xie)Qi af te voeren en de activerende (Yuan)Qi te laten toenemen.

LingGan

Waarom jij kiest voor Tai Chi School LingGan!
  • Je kunt instromen op elk gewenst moment.
  • Je krijgt op jouw niveau aanwijzingen.
  • Er is een korte lijn naar de broninformatie.
  • Er wordt het hele jaar door lesgegeven.
  • Er zijn diverse lesmomenten en locaties waaruit je kunt kiezen.
  • Er is aandacht voor je totale context.
  • De mogelijkheid bestaat om persoonlijk te worden begeleid.
  • Er is multidisciplinaire samenwerking mogelijk, indien dat noodzakelijk blijkt.
  • Spiritueel met beide benen op de grond.
terug naar inhoud
View Robbert Mahler's LinkedIn profileView Robbert Mahler's profile
telnr. 06 262 50 843