Referenties

Wat deelnemers vinden van verdiepingslessen


De verdiepingslessen zijn verschillend qua inhoud en vorm; een ding hebben ze gemeen: ze zijn altijd de moeite waard. Een les geweid aan een klein aspect levert veel op, dat stuk verbetert ook in de normale trainingen en erbuiten - in de trein bv. Het werkt misschien omdat het om een klein ding gaat - het verlengen van een arm met/of door draaien/kijken voor het wisselen van richting. Dat kan ik wel vaker toepassen. Ik herinner mijn plezier in de eerste verdiepingsles. Wij liepen en voor het eerst drong wat van het lopen tot mij door. (E.M)

De Tai Chiverdiepingsles heeft gedaan wat het zou moeten doen. De verdieping zit in het uitspitten van losse delen van de vorm. Niet de vorm van de Tai Chi37 in zijn geheel. Zo brengen diverse loop- en kijkoefeningen verheldering in het hoe en waarom van de Tai Chibewegingen. Een armbeweging is vanaf nu nooit meer zomaar een armbeweging. (A.K)

De verdiepingsles van de vorm heeft mij gestimuleerd om meer onderzoeken te werk te gaan in de kwaliteit van de uitvoering van de vorm. (M.V)

In elke vormverdiepingsles word er dieper ingegaan op bepaalde aspecten, overgangen en houdingen van de Tai Chi (T'ai Chi) vorm. Door de extra informatie die in deze lessen wordt gegeven, krijg ik meer inzicht in de vorm en kan ik er meer rendement uit halen. Tijdens de reguliere Tai Chi-lessen worden de houdingen die in de vorm terugkomen behandeld. De overgangen tussen deze houdingen, die in de vorm overigens geen houdingen zijn, worden ook in de verdiepingslessen behandeld. Door de extra aanwijzingen overe o.a kijkrichtingen en intenties begrijp ik de vorm beter. De verdiepingsles waarbij de nadruk is gelegd op het verlengen tijdens de gehele vorm heeft voor mij het meeste opgeleverd. Er was ook een duidelijk verschil merkbaar tussen de vorm die we in het begin van de les hebben gedaan en die aan het einde van de les. (M. vd B.)
terug naar lessen en workshops