workshops voor bedrijven

Mens en bedrijf
D
e factor mens in het bedrijf wordt steeds belangrijker. Als ondernemer stelt u op alle niveaus hoge eisen aan uw medewerkers en bent u steeds op zoek naar nieuwe mensen die een aanwinst zijn voor uw bedrijf. De belangrijkste en meest risicovolle kapitaalsinvestering is de investering in uw personeel. Helder Beeld helpt U daarbij door Tai Chi en Qigong workshops voor bedrijven te geven op de werkplek. Dit is een doelgerichte en relatief goedkope manier om stress symptomen en werkgerelateerde klachten te verlichten en daardoor ziekteverzuim te voorkomen.
Wie en hoe
H
elder Beeld Tai Chi is o.a. gespecialiseerd in Tai Chi & Qigong workshops voor het bedrijfsleven. Gedurende de oefensessies worden diverse klachten, waaronder hoofdpijn, RSI of muisarm, rugpijn, schouderklachten, stijve nek, stress symptomen, spanning, onder handen genomen. Daarbij staat gemak voorop; de workshops vinden eventueel plaats bij u op kantoor. Het enige waar u voor hoeft te zorgen is een oefenruimte; er kunnen ook op de werkplek gerichte aanwijzingen en oefeningen worden gegeven voor het verbeteren van de sta- of zithouding, zodat er zich minder rug- en nekklachten zullen voordoen. Voorkomen is goedkoper dan genezen.

Wat
De Tai Chi en Qigong oefeningen zijn gebaseerd op aloude Chinese gezondheidstechnieken. Door het corrigeren van slechte lichaamshouding worden alle lichamelijke en geestelijke functies gestimuleerd. Energie stroomt weer door en de opgebouwde spanning kan het lichaam verlaten. Na de training voelt u zich verrassend verkwikt. Meer werkplezier en een verhoogde productiviteit zijn slechts enkele van de positieve effecten. Verbetering van balans is daarbij een natuurlijk gegeven.

Onderwerpen
A
an de orde komen: Goede lichaamshouding en ademhaling waarbij op eenvoudige wijze de effecten waarneembaar worden, bewegingsoefeningen waarbij met name de basisprincipes(link) uitgebreid aan bod komen en concentratie oefeningen waarin vooral wordt 'stil' gestaan bij de mentale krachten.

Effect
In Azië zijn deze trainingen sinds jaar en dag een bekend en gerespecteerd fenomeen in kantoorruimtes, op congressen of in winkelcentra. Inmiddels ontstaat ook in steeds meer westerse landen het besef dat het plezier van Tai Chi en Qigong daadwerkelijk bijdraagt tot de arbeidsproductiviteit. Ook neemt de kans op bedrijfsongevallen af. EEG-scans laten zien dat na de training de alfa-golven toenemen, terwijl beta- en tetagolven verminderen hetgeen wijst op toegenomen creativiteit en alertheid. Bovendien kunnen wiskundige problemen in de helft van de tijd worden opgelost, waarbij het aantal fouten wordt gereduceerd met 50 procent. Kortom de trainingen hebben als doel dat mensen zich meer ontspannen, de fitheid toeneemt en balans verbetert.

RSI
Naast bovengenoemde stimulerende redenen voor de inzet van dit soort trainingen, is er ook sprake van een preventieve werking bij het voorkomen van uitval, onder andere door de gevreesde ziekte RSI (Repetitive Strain Injuri) of muisarm. Mensen komen onder steeds grotere spanning te staan en zetten deze stress vaak in hun lichaam vast. Toenemende verzuimpercentages, overspannen en RSI-problemen zijn het gevolg. Meer dan 1 op de 5 werknemers heeft last van RSI of muisarm. Meestal worden de problemen te laat onderkend. Ernstige RSI-klachten kunnen leiden tot een stadium waarbij armen, vingers of polsen niet meer kunnen worden gebruikt zonder pijn te voelen. De eerste symptomen uiten zich echter al in tintelingen, vermoeidheid of een slap gevoel, stijfheid, kou in de armen, handen of schouders. Problemen rondom RSI ontstaan wanneer de circulatie rond spieren niet meer optimaal is. Dit gebeurt wanneer deze spieren zich langdurig aanspannen. Afvalstoffen stapelen zich op en dat uit zich in spierpijn. Er kan zelfs sprake zijn van een vicieuze cirkel, omdat pijnklachten ervoor zorgen dat spieren zich nog meer aanspannen.

Voorkomen
Het deelnemen aan een Tai Chi en Qigong workshop heeft zeer positieve uitwerkingen op de gezondheid van de werknemer. De training heeft een preventieve, regeneratieve en ontspannende werking, doordat de circulatie in het hele lichaam wordt bevorderd. Hoofdpijn, rugklachten spanningen verminderen of lossen zelfs geheel op. Afvalstoffen worden afgevoerd, de spieren worden weer gevoed en de productiviteit neemt toe. Werken is topsport! Balans en vitaliteit zijn daarbij basisvoorwaarden.

Binden van Human Capital
Investeren in uw mensen is de beste investering die u kunt doen. Inzet van Tai Chi en Qigong trainingen verhogen de productiviteit en het werkplezier en kan mede daardoor een belangrijke rol spelen in het aantrekken van nieuw personeel. In deze krappe arbeidsmarkt wil nogal eens een scheefgroei ontstaan tussen de groeiambitie van een bedrijf en het aantal mensen dat voor een functie beschikbaar is. Daardoor neemt de werkdruk vaak toe en zie je steeds meer mensen op jonge leeftijd afgebrand de arbeidsmarkt de rug toekeren. Bekijk het ‘burnout programma’ voor het speciale begeleidingstraject van Helder Beeld Persoonlijke Coaching & Vitaliteit.

Dat het ook anders kan bewijst u door inzet van Tai Chi en Qigong trainingen (eventueel op de werkplek). Met een structurele inzet van dit soort bedrijf workshops levert u een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van uw personeel.

Maak een afspraak!
Voor op de werkplek aangepaste workshops kunt u contact opnemen. Vraag naar onze workshop of workshop mogelijkheden van Tai Chi, Qigong, Pushing Hands (partner oefeningen) en meditatie/mediteren.

De volgende bedrijven gingen u reeds voor:
Nyenrode, ing, philips nat. lab., concernstaf gemeente eindhoven, cbs, ordina, arpa, koningshof, atos-origin, high tech campus, de lage landen, rabobank, ggd, ministerie vrom, ministerie rijkswaterstaat, nyrstar, fontys sporthogeschool, raad van commissarissen fontys hogeschool en fontys directeuren, van der valk eindhoven, seats2meet e.v.a.

contact:
Robbert Mahler
info@helderbeeld.nl