Algemene voorwaarden


voor deelname Tai Chi quan, Qigong en Wuxi-meditatie lessen in Eindhoven e.o. door Robbert Mahler.

algemeen
Je start met een proefperiode van 3 maanden.
Na het volgen van een proefperiode schrijf je je in voor de lopende periode van 6 maanden.
Na elke 6 maanden wordt de periode stilzwijgend verlengd.
Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het begin van een nieuwe periode.
Het lesgeld kan vooraf in 1, 3 of 6 maandelijkse termijnen worden betaald. Steeds in de eerste week van de desbetreffende maand.
Na afloop van de eerste les wordt informatie verstrekt over de dan geldende lestarieven en lestijden.
(2013 €44 per maand, 2014 €45 per maand, eenmalig €20 inschrijfkosten over te maken op 142885614 Helder Beeld vof o.v.v. lesmaand)
Wanneer een les komt te vervallen door afwezigheid van een leraar, heb je recht op een vervangende les.
Wanneer je aan één of meerdere lessen niet kunt deelnemen, heb je recht op een of meerdere vervangende lessen.
Bij tijdelijke afwezigheid van meer dan twee maanden worden de financiële verplichtingen opgeschort.
Ondernemingen kunnen een factuur per 3 of 6 maanden krijgen, die dan in de eerste week van de gefactureerde periode in zijn geheel dient te worden betaald.

persoonlijke les
Op de tarieven voor een persoonlijke Tai Chi les krijgen Tai Chi leerlingen 20% korting.
  Een persoonlijke les duurt ±45 minuten.
  Voor een persoonlijke les van meer dan 75 minuten wordt een toeslag van 50% berekend. Voor een persoonlijke les van meer dan 90 minuten wordt een dubbel tarief in rekening gebracht.
Wanneer je verhinderd bent om een persoonlijke lesafspraak na te komen en je hebt deze niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, wordt de persoonlijke les in rekening gebracht tegen het voor jouw geldende tarief.
Afspraken over het tarief, aantal persoonlijke lessen en tijdsduur worden tijdens de eerste lesafspraak bepaald.
Bij een huisbezoek wordt 120% van het persoonlijk lestarief gerekend. Reiskosten worden eveneens in rekening gebracht.

betalingsvoorwaarden
Bij het niet tijdig voldoen aan de financiële verplichting, wordt per herinnering 5% administratiekosten berekend.
Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichtingen is Helder Beeld Persoonlijke Coaching & Vitaliteit vof gerechtigd het resterende openstaande bedrag vermeerderd met 5% administratiekosten ineens te vorderen.
Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichtingen, is Helder Beeld Persoonlijke Coaching & Vitaliteit vof gerechtigd om de administratiekosten, vorderingskosten, rentelasten, juridische kosten, incassokosten volledig op de deelnemer te verhalen.

kledingvoorschrift
Lichte/witte kleding
T-shirt met lange mouwen
Makkelijk zittende lange broek
Sokken of Tai Chi schoenen
   
 
lesethiek
Aanwijzingen van de leraar dienen zo goed mogelijk te worden opgevolgd.
Bij het geen gehoor geven aan de aanwijzingen van de leraar kan de toegang tot de les worden ontzegd.
Oefenen in groepsverband buiten de normale lessen dient alleen te gebeuren onder deskundige leiding (meester, leraar, assistent-leraar of iemand met minstens 7 jaar intensieve Qigong en buqi ervaring)
Tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt geef je medecursisten geen aanwijzingen en correcties.

Terug